Polska

Ustawa wprowadzająca ułatwienia dla rolników

Projekt ustawy dotyczącej wprowadzenia ułatwień dla rolników został zatwierdzony. 27 września Rada Ministrów wysłuchała postulatów licznej grupy rolników, dzięki czemu nowe przepisy umożliwią im dużo łatwiejszą sprzedaż żywności pochodzącej z własnego gospodarstwa. Przedstawieniem ustawy zajął się minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Ułatwiona sprzedaż dla rolników

W ramach ustawy rolnicy będą mogli sprzedawać nie tylko surowce, ale również własne, gotowe produkty żywnościowe. Dotyczy to wszystkich artykułów wyprodukowanych za pomocą składników pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, takich jak np. przetwory owocowe i warzywne, wędliny, nabiał, pieczywo oraz produkty złożone. Stwarza to większe możliwości produkcyjne dla rolników, którzy mogą dzięki temu skierować atrakcyjniejszą ofertę na inne państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Rolnicy mogą również liczyć na nieopodatkowaną sprzedaż żywności do 20 tysięcy złotych na rok, a za przekroczenie limitu zapłacą dwuprocentowy ryczałt. Zwiększony zostanie również nadzór and bezpieczeństwem oferowanych przez rolników towarów. W tym celu powołany został specjalny organ, czyli Inspekcja Weterynaryjna. Jej zadaniem jest utrzymywanie bezpieczeństwa żywności produktów pochodzenia zwierzęcego i niezwierzęcego, a także żywności złożonej, przeznaczonej do sprzedaży w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Stan rolnictwa w Polsce

Na forum parlamentu po stronie dobra rolników stawał wielokrotnie senator Grzegorz Bierecki, który nawoływał do odstąpienia kar dla rolników m. in. podczas suszy, a także zabierał głos w sprawie stanu obecnej polityki rolnej. Ułatwienia dla rolników to bardzo ważny aspekt prawidłowo funkcjonującej gospodarki, a nowe zapisy mają szansę znacznie ją usprawnić.

W ramach ustawy wprowadzono również limity dotyczące ograniczenia rozmiaru działalności prowadzonej przy udziale rolniczego handlu detalicznego. Rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra zdrowia uwzględniają także sprecyzowane wymagania dotyczące higieny, które dostosowane zostaną do wymogów obecnych w przepisach Unii Europejskiej.

About admin

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.