Polska

RPO chce umorzenia sprawy dotyczącej trzech sędziów TK

Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego został złożony przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W komunikacie na stronie RPO z dnia 9 lutego podano informację o zgłoszeniu udziału w postępowaniu z wniosku Prokuratora Generalnego. Według komunikatu do umorzenia powinno dojść z powodu niedopuszczalności wydania orzeczenia.

Spór o kształt Trybunału Konstytucyjnego

RPO uważa, że uchwały o wyborze sędziów Trybunału Konstytucyjnego z grudnia 2015 roku powinny zostać potraktowane inaczej. Konstytucyjnie ustalony skład Trybunału Konstytucyjnego został przez te uchwały rozszerzony przez Sejm. Liczba sędziów powiększona została ponad liczbę określoną w Konstytucji RP.

Tymczasem realizowana jest funkcja kreacyjna uchwały zaskarżonej przez Prokuratora Generalnego. W jej ramach obsadzane są zwolnione stanowiska sędziowskie w TK. Jak uważa związany z południowym Podlasiem senator Grzegorz Bierecki, spory o kształt Trybunału Konstytucyjnego występują w każdym państwie demokratycznym, a kluczem do porozumienia jest ustalenie pilności spraw rozpatrywanych w Trybunale.

Stanowiska PG i RPO

Wniosek Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego dotyczył niezgodności uchwały Sejmu RP, według którego zatwierdzeni zostali sędziowie TK: Stanisław Rymar, Marek Tadeusz Zubik oraz Piotr Tuleja. We wniosku stwierdzono, że procedura wydania uchwały przeprowadzona przez Zbigniewa Ziobrę przeczy wyborowi indywidualnemu. Brakuje w niej również wskazania, na które miejsca wybrane zostały poszczególne osoby. Według prokuratury godzi to w zasadę praworządności.

Jak uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, wniosek Prokuratora Generalnego dotyczy materii niepodlegającej kognicji Trybunału Konstytucyjnego, a także nie ma żadnych uzasadnionych podstaw merytorycznych. W treści komunikatu znajduje się także przypomnienie art. 188 pkt z 3 Konstytucji. Mówi on o fakcie orzekania przez TK spraw zgodności przepisów prawa, które wydawane są przez organy państwa z umowami międzynarodowymi poddanymi ratyfikacji, ustawami oraz Konstytucją.

About admin

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.