Polska

Ataki na Polaków w Wielkiej Brytanii

Od momentu referendum dotyczącego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, Polacy mieszkający na Wyspach Brytyjskich zostali zaatakowani trzydzieści cztery razy. Najprawdopodobniej główną przyczyną ataków były względy kulturowe.

Zła atmosfera spowodowana wynikiem referendum

W Londynie na przełomie września i października zmieniła się atmosfera jeżeli chodzi o traktowanie Polaków. Rzecznik Praw Obywatelskich opublikował komunikat na temat informacji, jakie uzyskał od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz od Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Analitycy podają, że bezpośrednio po ogłoszeniu wyniku referendum, służba konsularna zanotowała agresywne zachowanie obywateli brytyjskich wobec naszych rodaków.

Działania mające pomóc obywatelom Polski mieszkającym w Wielkiej Brytanii

Wiceminister MSZ poinformował, że podejmowane są prace nad uruchomieniem kampanii informacyjnej, skierowanej przede wszystkim do odbiorców w Wielkie Brytanii. Tematem kampanii ma być wkład naszych rodaków w rozwój gospodarczy i społeczny Zjednoczonego Królestwa. Wszystkie przypadki ataków na Polaków badane są pod kątem dyskryminacji na tle rasowym, narodowościowym, a także etnicznym.

Współpraca między policją w kraju i na Wyspach

W październiku na Wyspy Brytyjskie został wysłany specjalny funkcjonariusz łącznikowy mający wspierać funkcjonowanie polskiej policji w Wielkiej Brytanii. Podjęte działania mają pozwolić na ściślejszą współpracę, a także skuteczniejsze eliminowanie wszelkich przypadków agresji skierowanych w naszych obywateli. W jednym z miast, gdzie zginął Polak, doszło do marszu milczenia w proteście przeciwko przemocy. Polscy politycy, w tym senator Grzegorz Bierecki, oceniają, że niezbędne jest aktywne działanie MSWiA, a także akcje informacyjne. Społeczeństwo Brytyjskie powinno zostać uświadomione, że nasi rodacy nie stanowią dla nich zagrożenia i działają na korzyść Zjednoczonego Królestwa. Ścisła współpraca polskich służb z brytyjskimi powinna być w stanie eliminować już w zarodku nieprzyjazne zjawiska.

About admin

No information is provided by the author.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.