• Na samym początku chęć budowy autostrady spotkała się z wielkim entuzjazmem Polaków. Miało zapewnić to szybkie, nowoczesne i elektroniczne poruszanie się. Tak zwany krok ku przyszłości.
  • Brak porozumienia między trzema z siedmiu związków zawodowych, które działają w Państwowych Portach Lotniczych sprawił, że aż do dziesiątego marca będzie trwało referendum strajkowe. Związkowcy grożą swojemu pracodawcy strajkiem, a […]
  • Wniosek o umorzenie postępowania w sprawie trzech sędziów Trybunału Konstytucyjnego został złożony przez Rzecznika Praw Obywatelskich. W komunikacie na stronie RPO z dnia 9 lutego podano informację o zgłoszeniu udziału […]